Дисперсійний аналіз та множинний регресійний аналіз : методичні рекомендації до розв’язання задач з курсу «Прикладні задачі математичної статистики» [Електронне видання]

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Методичні рекомендації з курсу «Прикладні задачі математичної статистики» розроблені для студентів 1 курсу другого магістерського рівня освіти денної форми навчання спеціальності 113 «Прикладна математика». Тут висвітлені питання з розділів математичної статистики «Дисперсійний аналіз» та «Множинний регресійний аналіз». Наведено велику кількість прикладів розв’язання типових задач з цих розділів курсу, а також завдання для самостійної роботи. Матеріали можуть бути корисними для студентів різних спеціальностей, які використовують методи прикладної математичної статистики для своїх досліджень.

Опис

Електронне навчальне видання комбінованого використання. Можна використовувати в локальному та мережному режимі.

Ключові слова

Research Subject Categories::MATHEMATICS, математична статистика, прикладна математика, однофакторний дисперсійний аналіз, двофакторний дисперсійний аналіз, множинний регресійний аналіз, частинний коефіцієнт кореляції

Бібліографічний опис

Дисперсійний аналіз та множинний регресійний аналіз : методичні рекомендації до розв’язання задач з курсу «Прикладні задачі математичної статистики» [Електронне видання] / уклад. О. Л. Півень, Т. І. Сморцова. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2023. – (PDF 40 c.)