Державний фінансовий контроль: Підручник

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна

Анотація

Підручник підготовлено відповідно до навчальної пограми з дисципліни «Державний фінансовий контроль». За допомогою теорії розкривається сутність державного фінансового контролю та його структурних елементів: суб’єктів, об’єктів, предмету, видів, форм і методів. Прикладний зміст полягає узастосувані набутих теоретичних знань до розв’язання складних задач і проблем під час функціонування суб’єктів державного фінансового контролю. Досліджено та проаналізовано національне законодавче підгрунття та досвід міжнародних інституцій щодо питань функціонування державного фінансового контролю. Підручник сприяє у набутті здобувачем вищої освіти, фахових компетентностей з такої галузі професійної діяльності, як – державний фінансовий контроль. Підручник буде корисним для здобувачів вищої освіти з галузі знань «Управління та адміністрування», науковців, фахівців у сфері державного фінансового контролю та працівників фінансових служб підприємств, установ, органів державної влади і місцевого самоврядування.

Опис

Підготовка цього видання є продовженням інформаційного забезпечення навчального процесу з дисципліни «Державний фінансовий контроль», яка викладається у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна, розпочатого за допомогою попередніх видань навчальної літератури автором: навчального посібника та практикуму, з метою поліпшення структури та змісту дисципліни. Підручник «Державний фінансовий контроль» підготовлено згідно з навчальною дисципліною «Державний фінансовий контроль», яка включена до варіативної компоненти освітньо-професійної програми підготовки студентів за освітнім ступенем магістра галузі знань «Управління та адміністрування», за спеціальностями «Фінанси, банківська справа та страхування» та «Менеджмент» (за всіма спеціалізаціями). Видання складається з двох частин. До першої частини включено навчальні матеріали, згруповані за розділами, за допомогою яких можливе самостійне вивчення дисципліни, а також узагальнено необхідні бібліографічні та інформаційні джерела, що сприяють поглибленому вивченню як тематики розділу, так і дисципліни в цілому. До другої частини віднесено систему діагностики засвоєння навчального матеріалу з порадами та інструкцією стосовно виконання індивідуального завдання, варіантами індивідуального завдання та вичерпним переліком питань для самоперевірки, а також критерієм оцінювання результатів навчання.

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economics

Бібліографічний опис

Хмельков А.В. Державний фінансовий контроль: Підручник / А.В. Хмельков. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 228 с.