Гіпо- та гіпертензивні стани у сучасної молоді

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019-05-12

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Актуальні питання сучасної медицини: Тези доповідей XVІ Міжнародної наукової конференції студентів, молодих вчених та фахівців 28-29 березня 2019 р. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – C. 118-119.

Ключові слова

Бібліографічний опис