Дозвілля як фактор особистісного буття

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ імені В.Н.Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

концепція цивілізації дозвілля, постіндустріальне суспільство, індикатор культури

Бібліографічний опис

Телегіна Світлана. Дозвілля як фактор особистісного буття / Світлана Телегіна // Соціологія у (пост)сучасності. Збірник тез доповідей учасників VІІІ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів [Харків, 15 – 16 квітня 2010 р.]. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2010. – С. 186 – 187