Цінність інституту контролю для сталого розвитку суспільства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ имени В. Н. Каразина

Анотація

У цьому науковому пошуку, ми користуємося можливістю на прикладі найбільш масштабного і амбітного плану перетворення існуючого світу, на сьогоднішній день затвердженого народами об'єднаних націй (Резолюція Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй – «Перетворення нашого світу: Порядок денний в галузі сталого розвитку на період до 2030 року»), зробити спробу визначити цінність інституту контролю та його агентів для сталого розвитку суспільства, держави, накопичення і збереження публічних фінансів, забезпечення суспільних благ, тобто для позитивного перетворення майбутнього нашого світу. Для чого через розкриття сутнісного змісту Порядку денного в галузі сталого розвитку була встановлена компетенція інституту контролю в ній, з висновком про те, що в його компетенції і компетенції його агентів повинні бути всі цілі і завдання з зазначеного Порядку, реалізуються виключно через відповідні дії його агентів. Що, в свою чергу вимагало уточнення визначення «агент інституту контролю», з акцентуванням уваги на застосуванні термінології національного та наднаціонального рівнів. А також, шляхом вичленовування функціональної ролі інституту контролю в процесі забезпечення стабільності публічних фінансів, яка полягає у виключенні негативної мінливості в затверджених параметрах публічних фінансів та розкриття значущості інституту контролю як одного з основних елементів соціального каркасу товариства для удосконалення інституційної інфраструктури публічних фінансів і як наслідок доопрацьовано визначення «інститут контролю». Результатом дослідження стало досягнення поставленої мети і визначених завдань.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economics, забезпечення стабільності публічних фінансів, ієрархія функцій фінансів; агент інституту контролю;, цінність інституту контролю;, порядок денний в галузі сталого розвитку;

Бібліографічний опис

Хмельков А. В. Ценность института контроля для устойчивого развития общества / А.В. Хмельков // Вестник Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина — Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2016 — Вып. 91 — С. 65–73 (Серия: Экономическая).