Висвітлення доброчинності у засобах масової інформації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ імені В.Н.Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

контент-аналіз, соціологічний дискурс, суб’єкт, українське суспільство

Бібліографічний опис

Єсіна Олена. Висвітлення доброчинності у засобах масової інформації / Олена Єсіна // Соціологія у (пост)сучасності. Збірник наукових тез учасників VІ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів [Харків, 19 – 21 квітня 2008 р.]. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2008. – С. 113