Стигматизация в контексте современных теорий коммуникации (обзор зарубежных теорий)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті розглянуто поняття стигматизації. Аналізується комунікативна природа цього феномену. Особлива увага в роботі надається теоріям П. Бергера та Т. Лукмана, Н.Лумана, П.Бурдьє, Ю.Хабермаса. The article deals with the concept of stigmatization. There is analyzed communicative nature of this phenomenon. Attention is paid to the theories of P. L. Berger & T. Luckmann, N. Luhmann, P. Bourdieu, J. Habermas.

Опис

Кравченкова Галина Николаевна – аспирант кафедры прикладной социологии Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина

Ключові слова

коммуникация, социальные коммуникации, стигматизация

Бібліографічний опис

Кравченкова Г.Н. Стигматизация в контексте современных теорий коммуникации (обзор зарубежных теорий) / Кравченкова Галина Николаевна // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – №844. Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. – Вип. 23. – С. 102 - 107