Наша земля: Навчальні матеріали. Частина І

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Дані навчальні матеріали призначені для студентів І курсу заочного відділення геолого-географічного факультету. Мета даних навчальних матеріалів – повторити та закріпити вивчений граматичний матеріал, вже знайомий студентам зі шкільного курсу вивчення німецької мови, поширити запас слів і під керівництвом викладача перейти до вивчення більш складних граматичних тем, потрібних для читання та сприйняття спеціальної інформації. Дані навчальні матеріали розраховані на підготовку студентів до комунікації з професійних питань та націлені на розуміння та вміння використовувати необхідну лексику в правильних граматичних структурах під час говоріння та сприйняття професійної інформації на слух. Даний посібник складається з 8 уроків. Перш ніж розпочати роботу над уроком, рекомендується повторити вказаний у ньому граматичний матеріал та виконати запропоновані вправи на його закріплення. (На початку кожного уроку зазначені запропоновані у ньому граматичні теми, що відповідають вимогам програми). Після завершення роботи над граматичними темами та виконання вправ до кожної з них можна розпочати роботу над текстом. До деяких уроків додаються вправи зі словотворення, які призначні для більш детального розуміння текстів та вміння працювати з незнакомою лексикою.

Опис

Ключові слова

німецька мова, земля, геолого-географічний факультет, граматика

Бібліографічний опис

Шевелєва О.О. Наша земля: Навчальні матеріали. Частина І / Шевелєва О.О. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2006. – 60 с.