Становлення та розвиток антиінфляційної політики в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Стаття присвячена дослідженню антиінфляційної політики, що проводилась в Україні на усьому етапі ринкової трансформації. Проводиться аналіз ефективності заходів відносно регулювання інфляційних процесів, а також виділяються етапи розвитку антиінфляційної політики.

Опис

Ключові слова

макроекономічне регулювання, інфляція, монетарна політика, фіскальна політика

Бібліографічний опис

Сухань В.О. Становлення та розвиток антиінфляційної політики в Україні / Сухань В.О. // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – № 869. Економічна серія. – С. 58-63.