Парадигми демократії: агрегативна (Й. Шумпетер), деліберативна (Ю. Хабермас) та агоністична (Ш. Муфф)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ імені В.Н.Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

влада, конфлікт, дискурс, компроміс, антагонізм, консенсус

Бібліографічний опис

Гайко Олег. Парадигми демократії: агрегативна (Й. Шумпетер), деліберативна (Ю. Хабермас) та агоністична (Ш. Муфф) / Олег Гайко // Соціологія у (пост)сучасності. Збірник тез доповідей учасників VІІ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів [Харків, 13 – 15 квітня 2009 р.]. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2009. – C. 51-53