Принципи розробки вправ для навчання розпізнавання та маркування імплікатур тексту оригіналу в тексті перекладу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Центр міжнародної освіти

Анотація

У статті представлено принципи розробки вправ для навчання передачі імплікатур означеності / неозначеності тексту оригіналу в тексті перекладу при здійсненні усного послідовного перекладу з аркуша з української мови на англійську . Визначено типи таких вправ: підготовчі, на формування навичок, на формування умінь.

Опис

The article describes the principles of developing exercises for teaching conveyance of the source text implicatures of definiteness/indefiniteness in sight interpreting from Ukrainian into English. It provides the types of the exercises: preparatory exercises, subskills development exercises and skills development exercises.

Ключові слова

exercise, implicature, definiteness / indefiniteness, sight interpreting, упражнение, импликатура, определенность /неопределенность, устный последовательный перевод с листа, вправа, імплікатура, означеність / неозначеність, усний послідовний переклад з аркуша

Бібліографічний опис

"Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки", 2011, № 18