Характеризація псевдосферичних підмноговидів евклідового простору

Ескіз недоступний

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Виконала: студентка II курсу, групи М-161 А.В. Котушенко. Спеціальність: 111 "Математика". Керівник: пров. наук. співроб. ФТІНТ імені Б.І. Вєркіна НАН України, д-р фіз.-мат. наук В.О. Горькавий.

Ключові слова

Research Subject Categories::MATHEMATICS, псевдосферичні підмноговиди, евклідів простір, перетворення Б’янкі, трактрисо-подібні поверхні, ковимірність, псевдосферичність, constant curvature -1, four-dimensional Euclidean space, Bianchi transformations, tractrix-like surfaces, three-dimensional subspace, constant negative curvature

Бібліографічний опис

Котушенко А.В. Характеризація псевдосферичних підмноговидів евклідового простору : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 111 - математика / наук. кер. В.О. Горькавий. - Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2022. - 16 с.