Фрайбурзький особистісний опитувальник FPI – перевірка валідності та локальна стандартизація

Ескіз недоступний

Дата

2017-03-02

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

В статті висвітлюються результати перевірки валідності та локальної стандартизації багатофакторного психометричного тесту – Фрайбурзького особистісного опитувальника – в умовах Східної України (Харківської області та м. Харкова). Проблемою дослідження є те, що даний інструмент був адаптований та стандартизований у Санкт-Петербурзі наприкінці ХХ століття на вибірці молодого віку. Метою дослідження було перевірити валідність та встановити локальні норми для тесту у сучасних умовах на вибірці середнього та старшого віку. Була проведена валідизація за допомогою Копінг-тесту Р. Лазаруса, психофізіологічної перевірки з використанням аналізу варіабельності серцевого ритму, вікової та статевої диференціації. Стандартизація була проведена на вибірці з 335 осіб віком 30-63 років. За результатами дослідження була доведена валідність тесту та розраховані норми у шкалі стенайнів.

Опис

Ключові слова

Фрайбурзький особистісний опитувальник, валідність, стандартизація, норми, психодіагностика

Бібліографічний опис