Методичні вказівки до виконання індивідуального науково-дослідного завдання з курсу “Бухгалтерський облік (загальна теорія)” (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 071 «Облік та оподаткування» економічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ

Анотація

Мета методичних вказівок з виконання індивідуального науково-дослідного завдання – допомогти студентам оволодіти навичками з організації та ведення бухгалтерського обліку, засвоїти методику рішення завдань.

Опис

Завдання, наведені в методичних вказівках, охоплюють питання групування активів підприємства, його капіталу і зобов’язань, складання бухгалтерського балансу, відображення господарських операцій підприємства на рахунках бухгалтерського обліку подвійним записом, принципи організації аналітичного обліку, форми бухгалтерського обліку тощо. Їх вирішення сприяє набуттю навичок самостійного творчого мислення, підвищує практичну підготовку студентів.

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Business and economics, методичні вказівки, індивідуальне науково-дослідне завдання, “Бухгалтерський облік (загальна теорія)”

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до виконання індивідуального науково-дослідного завдання з курсу “Бухгалтерський облік (загальна теорія)” (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 071 «Облік та оподаткування» економічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна) / Укл.: Глушач Ю.С. – Харків: ХНУ, 2018. – 29 с.