Статистика : методичні вказівки до виконання контрольної роботи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Методичні вказівки підготовлені у відповідності до програми курсу «Статистика» для студентів спеціальностей 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво та торгівля». Методичні вказівки спрямовані на допомогу студентам при опануванні курсу «Статистика» та написанні контрольної роботи.

Опис

Навчальне видання

Ключові слова

SOCIAL SCIENCES, студенти, статистика, статистичне дослідження, економіка, менеджмент, підприємництво та торгівля, статистичні дані, статистичні показники, ряди розподілу, ряди динаміки, вибіркове спостереження, індекси, економіко-статистичне дослідження, статистична перевірка гіпотез, кількісні ознаки, якісні ознаки, титульний аркуш, правила оформлення

Бібліографічний опис

Корепанов, Георгій Сергійович. Статистика : методичні вказівки до виконання контрольної роботи / Г.С. Корепанов, О.С. Корепанов, Ю.С. Лазебник та ін. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2024. – 132 с.