Переклад літератури постмодерну: деякі аспекти (на прикладі творів Чака Паланіка)

Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Івахненко А. О. Переклад літератури постмодерну: деякі аспекти (на прикладі творів Чака Паланіка). – Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація. : Тези доповідей XVII наукової конференції з міжнародною участю. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – с. 53-54.