Актуальні проблеми сучасної медицини. Випуск 3

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Наукове видання містить статті, які присвячені актуальним проблемам сучасної медицини. Затверджено до друку рішенням Вченої ради ХНУ імені В.Н. Каразіна (протокол №3 від 17.04 2019 р).

Опис

The scientific publication contains articles devoted to the actual problems of modern medicine. Approved for publication by the Academic Council of V.N.Karazin KhNU (protocol №3 from 17.04.2019).

Ключові слова

Research Subject Categories::MEDICINE, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education

Бібліографічний опис

Актуальні проблеми сучасної медицини. Випуск 3 / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 69 с.