Контроль рівня засвоєння знань, набутих студентами в процесі вивчення курсу "Основи професійної майстерності перекладача"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Ольховська А. С. Контроль рівня засвоєння знань, набутих студентами в процесі вивчення курсу "Основи професійної майстерності перекладача". – Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація. : Тези доповідей XVI наукової конференції з міжнародною участю. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – с. 88-90.