Статистика туризму : навчально-методичний посібник

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Навчально-методичний посібник передбачає формування у майбутніх фахівців знання методології застосування статистичних методів аналізу стану, існуючих тенденцій і закономірностей у туристському бізнесі. Для студентів вищих навчальних закладів.

Опис

Мета курсу: формування у майбутніх фахівців системи знань в області теорії та практики застосування статистичних методів у сфері туристського бізнесу, побудова прогнозів і, на цій основі, оцінка перспектив розвитку конкретних соціально-економічних явищ і процесів з метою забезпечення ефективної туристської діяльності, її конкурентоспроможності. Завдання курсу: оволодіння теоретичними знаннями та інструментарієм щодо статистичної методології кількісного вивчення туристської діяльності. Предмет курсу: взаємопов’язані процеси та явища, що характеризують туристську діяльність як об’єкт статистичного вивчення.

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Business and economics, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Statistics, computer and systems science, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History of science, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education, Етапи статистичного дослідження туристської діяльності, Оцінка вкладу туристського продукту в економіку країни, Система показателей статистики туризма, методика их расчета и, System of tourism statistical indicators, their calculation, and analysis methods, Methodological analysis of international and national tourism by means of generalizing statistical indicators, Статистика туризму, навчально-методичний посібник

Бібліографічний опис

Кущенко О.І. Статистика туризму : навчально-методичний посібник. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – 79 с.