Етнізація політики в контексті глобалізаційних процесів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Видавничий центр Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

самосвідомість, етнонаціональна спільнота, етнічний Ренесанс, етнізація політики, глобалізація

Бібліографічний опис

Головко Володимир.Етнізація політики в контексті глобалізаційних процесів / Володимир Головко // (Пост)сучасність і наука: соціологія у пошуках себе та суспільства / Збірник тез доповідей учасників V Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів [Харків, 19 – 21 квітня 2007 р.]. – Харків: Видавничий центр Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 2007. – С. 53–54