Семантична типологія англомовних лексичних одиниць термінологічного характеру у галузі охорони довкілля

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

На основі проведеного аналізу англомовного тексту, авторка пропонує семантичну типологію лексичних одиниць у галузі охорони довкілля з метою подальшого дослідження особливостей їх перекладу українською мовою. На основе проведенного анализа англоязычного текста, автор предлагает семантическую типологию лексических единиц в сфере окружающей среды с целью дальнейшего исследования особенностей их перевода на украинский язык. Basing upon the results of an English text analysis, the author suggests semantic typology of the language units in the environmental field to further research the peculiarities of their Ukrainian equivalents.

Опис

Ключові слова

language unit, typology, lexico-semantic group, лексична одиниця, типологія, лексико-семантична група

Бібліографічний опис

Ковальчук Н.М. Семантична типологія англомовних лексичних одиниць термінологічного характеру у галузі охорони довкілля / Н.М. Ковальчук // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – № 848. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 58. – С. 152-155.