Проблема «информационного неравенства» в современном обществе

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ імені В.Н.Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

«цифровой раскол», «Digital divide», ИТ, инновационные технологии

Бібліографічний опис

Смирнова Кристина. Проблема «информационного неравенства» в современном обществе / Смирнова Кристина // Соціологія у (пост)сучасності. Збірник тез доповідей учасників VІІІ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів [Харків, 15 – 16 квітня 2010 р.]. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2010. – С. 174 – 175