Комбинаторная семантика глагола

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017-05-03

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті шляхом когнітивної інтерпретації комбінаторної семантики англійського дієслова lie реконструйовано акціональний фрейм комунікативної ситуації неправди. У такий спосіб з’ясовано специфіку ідентифікаційного модусу концепту НЕПРАВДА

Опис

Ключові слова

акціональний фрейм, дієслово lie, концепт НЕПРАВДА, комбінаторна семантика, комунікативна ситуація неправди, модус концепту

Бібліографічний опис