Статистическое изучение рынка кредитных услуг в Украине

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

статистическое изучение, рынок кредитных услуг в Украине, изучение рынка кредитных услуг, Украина

Бібліографічний опис

Тверитнева А.В. Статистическое изучение рынка кредитных услуг в Украине / Тверитнева А.В. // Глобальні та локальні проблеми соціально-економічного розвитку: нові виклики та рішення : тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих учених, 6-7 квітня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – С.