Статистическая оценка тенденций развития рынка туристского продукта

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Х: ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

В статье рассмотрены основные тенденции развития рынка туристского продукта в Украине и мире, а также дана статистическая оценка, происходящих процессов.

Опис

У статті розглянуті основні тенденції розвитку ринку туристського продукту в Україні та у світі, а також дана статистична оцінка процесів, що відбуваються. This article considers the main tendencies in the development of the Ukrainian and world tourist product world market as well as statistic estimation of the going off processes.

Ключові слова

статистическая оценка, тенденции, рынок туристского продукта, статистична оцінка, тенденції, ринок туристського продукту, statistic estimation, tendencies, tourist product market

Бібліографічний опис

Кущенко Е.И. Статистическая оценка тенденций развития рынка туристского продукта / Е.И.Кущенко //Вісник ХНУ імені В.Н.Каразіна[Cерія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм»]. – Х., 2014.-№1086. – С.151-155.(Випуск 2).