Методи обчислення невизначених інтегралів : методичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання за темою «Невизначені інтеграли» [Електронне видання]

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Методичні вказівки з курсу «Математичний аналіз» факультету математики і інформатики (спеціальності 111 – «Математика», 113 – «Прикладна математика») та з курсу «Вища математика» факультету комп’ютерних наук (спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки», 123 – «Комп’ютерна інженерія», 125 – «Кібербезпека», 174 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»), розроблені для студентів 1 курсу першого бакалаврського рівня освіти денної та заочної форм навчання. Наведені матеріали ознайомлюють студентів з методами обчислення невизначених інтегралів при вивченні теми «Невизначені інтеграли». Крім того, в посібнику наведені варіанти індивідуальних завдань з цієї теми.

Опис

Електронне навчальне видання комбінованого використання. Можна використовувати в локальному та мережному режимі.

Ключові слова

Research Subject Categories::MATHEMATICS, математичний аналіз, математика, прикладна математика, вища математика, комп’ютерні науки, комп’ютерна інженерія, кібербезпека, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, первісна, невизначений інтеграл, заміна змінної, інтегрування частинами, інтегрування раціональних функцій, інтегрування ірраціональних функцій, інтегрування тригонометричних і показникових функцій

Бібліографічний опис

Методи обчислення невизначених інтегралів : методичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання за темою «Невизначені інтеграли» [Електронне видання] / уклад. О. А. Макаров, І. Г. Ніколенко. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2023. – (PDF 36 c.)