Сучасні відтворювальні тенденції та людський розвиток

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті здійснено теоретичне узагальнення впливу основних постін-дустріальних тенденцій на висування людини у центр суспільного відтворення як підґрунтя сучасного господарського розвитку.

Опис

Ключові слова

суспільне відтворення, господарський розвиток, економіка знань, людина як суб’єкт господарського розвитку

Бібліографічний опис

Савицька Н.Л. Сучасні відтворювальні тенденції та людський розви-ток / Савицька Н.Л. // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 921. Економічна серія. – С.