Бухгалтерський облік: методичні рекомендації та завдання до виконання контрольної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності «Облік та оподаткування»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Х: ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Вивчення навчального матеріалу ведеться на підставі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та фінансової звітності з використанням журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку.

Опис

Для кращого засвоєння матеріалу передбачено виконання студентами практичних задач та завдань для самостійної роботи, які охоплюють основні господарські операції промислових підприємств з обробкою бланків первинних документів, заповненням облікових регістрів, головної книги і балансу.

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Business and economics, Бухгалтерський облік, методичні рекомендації, «Облік та оподаткування»

Бібліографічний опис

Глушач Ю.С. Бухгалтерський облік: методичні рекомендації та завдання до виконання контрольної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності «Облік та оподаткування» / Ю.С. Глушач. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – 18 с.