Адресатні займенники української, російської, англійської і німецької мов з позицій історичної дискурсології

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна

Анотація

Матеріали зі збірника "Когнітивно-прагматичні дослідження професійних дискурсів : матеріали V наукової конференції з міжнародною участю 19 березня 2016 р."

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Безугла Л.Р. Адресатні займенники української, російської, англійської і німецької мов з позицій історичної дискурсології // Когнітивно-прагматичні дослідження професійних дискурсів : мат-ли V наук. конф. з міжнар. участю 19 березня 2016 р. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 9–12.