Медіарилейшнз : методичні рекомендації для студентів і студенток закладів вищої освіти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів закладів вищої освіти з навчальної дисципліни «Медіарилейшнз» містять зміст лекційних і семінарських занять, завдання для самостійної роботи, приклади тестових завдань, систему оцінювання знань, рекомендовану літературу. Зазначені методичні рекомендації до самостійної роботи студентів можуть бути корисними під час підготовки фахівців у сфері соціальних комунікацій, реклами та зв’язків з громадськістю, а також для підвищення кваліфікації фахівців галузі комунікацій.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, медіарилейшнз, семінарські заняття, медіа, інформаційний привід і новини, управління інформаційною діяльністю організації, підготовка матеріалів для мас-медіа, менеджмент зв’язків із медіа, журналісти, етапи планування медіарилейшнз, етапи реалізації медіарилейшнз, встановлення та підтримка відносин із медіа, медіарилейшнз у кризових комунікаціях, тестові завдання, форми навчальної діяльності, система оцінювання знань студентів

Бібліографічний опис

Медіарилейшнз : методичні рекомендації для студентів і студенток закладів вищої освіти / уклад. Л.М. Змій, А.В. Зінюк. – Харків : Харківський науіональний університет імені В. Н. Каразіна, 2023. – 32 с.