Стійкість мінімальних поверхонь у субріманових многовидах

Ескіз недоступний

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Виконав: студент групи М-161 ІІ курсу другого (магістерського) рівня Гавриленко І.О. Спеціальність: 111 Математика. Керівник: ст. викл. Петров Є.В.

Ключові слова

Research Subject Categories::MATHEMATICS, кваліфікаційна робота, магістр, стійкість мінімальних поверхонь, перша та друга варіації поверхонь, субріманови многовиди, мінімальні площини, горизонтальні мінімальні поверхні, minimal surfaces, sub-Riemannian group ~E2, first and second variation formulae, minimal planes, horizontal surfaces

Бібліографічний опис

Гавриленко І.О. Стійкість мінімальних поверхонь у субріманових многовидах : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 111 - математика / наук. кер. Є.В. Петров. - Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2022. - 35 с.