Личностные особенности и профессиональная успешность медицинского работника

Ескіз недоступний

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Анотація В статті розглянута недостатньо вивчена проблема взаємозв’язку особистісних особливостей медичних працівників з їх професійною успішністю, отримані результати дослідження мотиваційної та емоційної сфери особистості медичної сестри, зроблена спроба обґрунтувати необхідність психологічного супроводу при підготовці медичних кадрів. Ключові слова: професійна успішність, мотиваційна сфера, емоційна сфера, комунікативна установка, толерантність, емоційне вигорання. Annotation Personal Characteristics and Professional Success of a Health Worker A study of insufficiently explored problem of interconnection of medical staff special features with their professional success and the study results of motivational and emotional sphere of nurses can be found in the article. An attempt to substantiate the necessity of psychological support during medical staff training has also been made. Keywords: professional success, motivational field, emotional sphere, communications unit, tolerance, emotional burnout.

Опис

Ключові слова

емоційне вигорання, професійна успішність, мотиваційна сфера, емоційна сфера, комунікативна установка, толерантність

Бібліографічний опис