Інституційний дизайн моделі фінансового контролю: компаративний аналіз ідеалу та реалій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Соціальна Економіка

Анотація

Стаття присвячена ставленню до INTOSAI як до провідника контрольної функції фінансів у світі, а до рекомендацій INTOSAI, згрупованих до IFPP, як до зразку моделі контролю: з правильно побудованою структурою та наповненою змістовним розкриттям щодо здійснення контролюючих заходів. Такий погляд на досвід INTOSAI дає нам змогу запропонувати власний інституційний дизайн відносно класифікацій INTOSAI. Результатом інституційного дизайну стає по суті відображенням еталонного (ідеального) зразку моделі зовнішнього фінансового контролю тобто EGA Model, в розрізі її структури. EGA Model має інституційну структуру INTOSAI (Institutional Framework) та структуру з аудиту INTOSAI (Auditing Framework): до інституційної структури нами віднесено не тільки фундаментальні та основні принципи, але і декілька стандартів, що на нашу думку, мають також відношення не скільки до методології контролю, скільки до формуванні моделі контролю; до структури з аудиту нами віднесено не тільки стандарти що методологічно забезпечують принципи здійснення аудиту, а також стандарти що є методологією здійснення різновидів аудиту, з керівництвом щодо їх застосування. Отримавши у підґрунті здійснену класифікацію досвіду INTOSAI можемо провести дослідженням існуючої практики державного фінансового контролю в Україні та її відповідність вказаному еталону за допомоги методів інституційного аналізу, шляхом порівняння формальних норм INTOSAI із формальними нормами формуючими національну практику державного фінансового контролю. Данні компаративного аналізу угруповано у відповідні таблиці: на рівні структури вибудованої практики контролю; на рівні методології функціонуючих суб’єктів контролю. Результатом проведеного компаративного аналізу, що полягав у тестуванні практики здійснення державного фінансового контролю в Україні на відповідність еталонної (ідеальної) моделі, стало встановлення невідповідність досліджуваної практиці розробленому еталону – в Україні побудована квазімодель інституту фінансового контролю.

Опис

Ключові слова

Інститут фінансового контролю

Бібліографічний опис

Хмельков, Андрій Володимирович. Інституційний дизайн моделі фінансового контролю: компаративний аналіз ідеалу та реалій // Соціальна економіка. - Вип. 64. - 2022. - С. 79-102 .