Організаційні засади удосконалення ризик-менеджменту на підприємстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Розглянуто поняття ризику, управління ризиком, визначені передумови появи ризику на підприємстві. Обґрунтовано організацію управління ризиками на підприємстві шляхом виявлення основних особливостей, що дасть змогу оперативно реагувати на зміни у ринковій кон’юнктурі, знижуючи при цьому негативний вплив ризиків на підприємство.

Опис

Ключові слова

зовнішні та внутрішні ризики, процес управління, підприємство, зовнішнє середовище

Бібліографічний опис

Рекун Г.П. Організаційні засади удосконалення ризик-менеджменту на підприємстві / Рекун Г.П. // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 921. Економічна серія. – С.