Методичні рекомендації з виконання навчальної Інформаційно-комп′ютерної практики (тренінгу) для студентів напряму підготовки 6.030503 — “Міжнародна економіка”

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

В методичному виданні наведені цілі та завдання практики, порядок проходження та система оцінювання результатів (звітів) проходження практики. Методичні рекомендації містять перелік завдань як загальних, так і індивідуальних та методичних порад до їх виконання. Зміст завдань побудовано у спосіб, який найбільш широко відбиває специфіку підготовки фахівців з міжнародної економіки. Зокрема, йдеться про роботу з он-лайн базами даних провідних міжнародних інституцій таких як World Bank, UNCTAD, IMF. Перелік завдань також охоплює такі програмні комплекси як MS VISIO, MS Publisher, MS Excel, MS Word, Prezi.com, knoema.com, spark.adobe.com.

Опис

Ключові слова

УДК 330:004.9(076)

Бібліографічний опис

Методичні рекомендації з виконання навчальної інформаційно-комп′ютерної практики (тренінгу) для студентів напряму підготовки 6.030503 — “Міжнародна економіка” / укладачі: Беренда С. В., Кошкарьова Є. Л. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. 26 с.