Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів з практики письмового англо-українського науково-технічного перекладу. Для студентів 3 курсу факультету іноземних мов

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ імені В. Н. Каразіна

Анотація

Методичні вказівки розраховані на студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної форми навчання факультету іноземних мов, а також на фахівців, які прагнуть вдосконалити власні навички та вміння ідентифікації та успішного подолання граматичних і лексичних труднощів англо-українського науково-технічного перекладу. Посібник містить автентичні англомовні тексти з різноманітних галузей науки (математики, фізики, хімії, біології, фізіології, медицини, астрономії, геології тощо), розподілені відповідно до граматичних та лексичних труднощів перекладу, що в них зустрічаються.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів з практики письмового англо-українського науково-технічного перекладу. Для студентів 3 курсу факультету іноземних мов : навчально-методичний посібник / уклад. : І. М. Каминін, М. С. Осінська. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 28 с.