Автостереотипи українців у сучасному інтернет-дискурсі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019-10-11

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Стереотипи традиційно визначають як усталені уявлення чи переконання щодо певних явищ чи осіб, своєрідне конструювання їхніх óбразів у свідомості суспільної групи. Автостереотип відповідно є баченням себе, сукупністю окремих ознак, приписуваних собі. Певною мірою такі óбрази можна вважати редукованими чи спрощеними до формату впізнаваної і відтворюваної картинки, застосування якої зменшує когнітивні зусилля. Така необхідна схематизація дозволяє використовувати стереотипні уявлення для маніпулювання масовою свідомістю.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::Philosophy subjects, норвезько-українська конференція, автостереотипи українців, інтернет-дискурс

Бібліографічний опис

Курушина М.А. Автостереотипи українців у сучасному інтернет-дискурсі [Електронний ресурс] / М.А. Курушина // Матеріали Норвезько-української конференції, присвяченої діяльності Ф. Нансена в Україні у 1921–1922 роках, (Харків, 10–11 жовт. 2019 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна; Посольство Норвегії в Україні. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019.