Програма нормативної навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» підготовки бакалавра напряму 6.070203 Прикладна фізика

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Безпека життєдіяльності” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.070203 Прикладна фізика. Предметом вивчення навчальної дисципліни є процеси захисту здоров’я та працездатності людини в робочому середовищі. Міждисциплінарні зв’язки: основи екології, основи охорони праці. Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 1. Класифікація небезпек 2. Безпека життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях.

Опис

Ключові слова

програма нормативної навчальної дисципліни, підготовка бакалавра

Бібліографічний опис

Адаменко М.І. Програма нормативної навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» підготовки бакалавра напряму 6.070203 Прикладна фізика / М.І. Адаменко, Є.В. Доронін, Ю.В. Квітковський. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2012. – 6 с.