Методичні рекомендації до виконання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Прогнозування та соціально-економічне планування» для здобувачів вищої освіти галузі знань 28 Публічне управління спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : КП "Міська друкарня"

Анотація

Методичні рекомендації складено для здобувачів вищої освіти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. В методичних рекомендаціях подано методичні та довідкові матеріали, необхідні для підготовки й оформлення курсової роботи з дисципліни «Прогнозування та соціально-економічне планування». Здобувачі вищої освіти можуть завчасно вибрати тему курсової роботи та ознайомитись з основними вимогами щодо її виконання, порядку захисту та оцінювання. Методичні рекомендації розраховані для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, викладачів.

Опис

Ключові слова

публічне управління, адміністрування, математичні моделі, нормативно-правові акти, прогнозування, соціально-економічне планування

Бібліографічний опис

Методичні рекомендації до виконання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Прогнозування та соціально-економічне планування» для здобувачів вищої освіти галузі знань 28 Публічне управління спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» / уклад. Г. О. Дорошенко, І. О. Пєнська, Г. О. Сукрушева, Г.І. Заднєпровська/ – Харків : КП "Міська друкарня", 2021. – 21 с.