Економічна інтеграційна політика ЕС у вирішенні глобальних екологічних проблем сучасності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019-10-11

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

В теперішній час глобальні проблеми людств займають значне місце і знаходяться у центрі уваги міжнародних організацій, країн, регіонів та інших політичних акторів. Немає сумнівів, що розв'язання цих проблем є необхідним для подальшого життя людей на планеті Земля. В даний час до глобальних проблем належать: демографічна, енергетична, продовольча, екологічна, війни та миру, проблема нерівності та дисбалансу в розвитку різних країнах, регіонах тощо. Дослідження цих питань дозволити прийти до висновку, що вони тісно пов'язані між собою, особливо енергетичні та сировинні питання, демографічна та продовольча проблеми, екологічна та демографічна.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, норвезько-українська конференція, ЕС, екологічні проблеми, економічна інтеграційна політика ЕС

Бібліографічний опис

Глотова А.А. Економічна інтеграційна політика ЕС у вирішенні глобальних екологічних проблем сучасності [Електронний ресурс] / А.А. Глотова, О.І. Вакуленко // Матеріали Норвезько-Української конференції, присвяченої діяльності Ф. Нансена в Україні у 1921–1922 роках, (Харків, 10–11 жовт. 2019 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна; Посольство Норвегії в Україні. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019.