Особливості співробітництва України з ГАТТ/СОТ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019-10-11

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна

Анотація

Вступ України до СОТ відкрив перспективи для розвитку національної економіки і виходу нашої держави на «світовий торговельний ринок». Хоча членом Світової організації торгівлі Україна є з 16 травня 2008 року, фактично як повноправний партнер СОТ вона стала у квітні 2016 року, коли у Женеві вперше успішно пройшла «процедуру регулярних оглядів торгівельної політики країн-членів СОТ» [2]. Результатом цього стало підписання 18 травня Угоди зі СОТ про державні закупівлі (Agreement on Government Procurement, GPA).

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, норвезько-українська конференція, співробітництво України з ГАТТ/СОТ

Бібліографічний опис

Бубир А.С. Особливості співробітництва України з ГАТТ/СОТ [Електронний ресурс] / А.С. Бубир // Матеріали Норвезько-Української конференції, присвяченої діяльності Ф. Нансена в Україні у 1921–1922 роках, (Харків, 10–11 жовт. 2019 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна; Посольство Норвегії в Україні. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019.