Особенности переводческой адаптации культурно-специфических кинотекстов

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Статья посвящена проблеме перевода кинотекстов с русского языка на английский, исходя из позиций концепции культурного переноса. В работе уточняются понятия “кинотекста”, “кинодиалога”, рассматриваются особенности переводческой адаптации, стратегии переводчика, культурно-специфическая информация, описывается современная концепция культурного переноса. Стаття присвячена проблемі перекладу кіно текстів з російської на англійську мову, виходячи з позицій концепції культурного переносу. У роботі уточнюються поняття “кінотексту”, “кінодіалогу”, розглядаються особливості перекладацької адаптації, стратегії перекладача, культурно-специфічна інформація, відображається сучасна концепція культурного переносу. The article is dedicated to issues of film text translation from Russian into English in conformity with the cultural transfer concept. The paper specifies the concepts of film text, film dialogue, peculiar features of translation adaptation, translator’s strategy, culture-specific information, presents the contemporary concept of cultural transfer.

Опис

Т. Г. Лукьянова, канд. филол. наук (Харьков)

Ключові слова

кинотекст, кинодиалог, киноперевод, переводческая адаптация, стратегия перевода, культурный перенос, film text, film dialogue, film translation, translation adaptation, translator’s strategy, cultural transfer

Бібліографічний опис

Лукьянова Т.Г. Особенности переводческой адаптации культурно-специфических кинотекстов / Т.Г. Лукьянова // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2012. – № 1003. – Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 70. – С. 142–147