Натяк як об’єкт концептуального аналізу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Кіровоград: РВВКДПУ ім. В.Винниченко

Анотація

Стаття присвячена комплексному аналізу специфіки репрезентації концепту ANDEUTUNG у сучасному німецькомовному дискурсі. Виявляються і описуються способи дискурсивної реалізації цього концепту, змістові ознаки концепту ANDEUTUNG в німецькій концептосфері.

Опис

Олена Бєлозьорова – кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької та французької мов Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Ключові слова

концепт, дискурс, натяк, імпліцитний, мовленнєвий акт, вербалізація, експлікація, тактика

Бібліографічний опис

Бєлозьорова О.М. Натяк як об’єкт концептуального аналізу / О.М. Бєлозьорова. – Наукові записки. – Випуск 105 (2). Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2ч. – Кіровоград: РВВКДПУ ім. В.Винниченко, 2012. – С. 326-331