Полиномы Стирлинга и одно разложение на простейшие дроби

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1983

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьков : Издательство при Харьковском государственном университете

Анотація

Вводиться поняття полінома Стірлінга, коефіцієнти якого при розкладанні за ступенями незалежної змінної є добутком чисел Стірлінга. Основним завданням нотатки є розкладання на найпростіші дроби дробового виразу, у чисельнику якого 1, а знаменник дорівнює зведеній у натуральний ступінь різниці між зведеним у натуральний ступінь невідомим і 1.

Опис

Ключові слова

числа Стірлінга, мультиплікативна група поля, представлення группи, базіс

Бібліографічний опис

Калюжный, Владимир Николаевич. Полиномы Стирлинга и одно разложение на простейшие дроби / В.Н.Калюжный // Вестник Харьковского государственного университета - Вып. 241. - 1983. – С. 71–73.