Проблематика нового глобалізму в умовах трансформації національних ідей держав сучасності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ ім. В.Н. Каразіна, кафедра політології

Анотація

Трансформація глобалізму в умовах існування постіндустріальних суспільств та інформатизації інститутів влади в сучасному світі все більше стикається з опором свого розповсюдження, яким виступають національні ідеї. Унаслідок цього співіснування та взаємодії основних елементів глобалізм не використовуються на всю потужність. Це веде до виникнення антиглобалістських течій, котрі формуються з національних ідей сучасних країн.

Опис

Ключові слова

globalization, state, democracy, демократія, суспільство, держава, глобалізація, nations, transformation, national idea

Бібліографічний опис

Запорожченко Р.О. Проблематика нового глобалізму в умовах трансформації національних ідей держав сучасності / Р.О. Запорожченко // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна «Питання політології». – Харків, 2015. – №28. – С. 142-147.