Analytical methodology of international comparisons of the European Union Countries

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Суми: Сумський державний університет

Анотація

У розділі монографії розкрито основоположні принципи та сутність міжнародних співставлень аналітичних показників. Детально розглянуто необхідність таких територіальних зрівнянь в рамках сучасного Європейського Союзу у зв’язку з самими різними потребами держав, а також для аналітичної оцінки їх конкурентоспроможності на різних рівнях. Методологія представлених показників є фундаментом інформаційної бази, яка необхідна щодо прийняття управлінських рішень.

Опис

Fundamental principles and essence of international comparisons of analytical indexes are revealed in the monograph section. It is considered in detail the necessity of such territorial equalizations within the framework of modern European Union in connection with the different necessities of the states, and also for the analytical estimation of their competitiveness on different levels. The methodology of the given indicators makes up the informational base necessary to make correct managerial decisions.

Ключові слова

двохсторонні міжнародні співставлення статистичних показників, багатосторонні співставлення, Програма міжнародних співставлень (ПМС), паритет купівельної спроможності, система «перехідних ключів», bilateral cross-country comparisons of statistical indicators, multilateral comparisons, International Comparison Program (ICP), purchasing power parity (PPP), “transitive key” system

Бібліографічний опис

Kushchenko, Olena, Izotova, Larisa. Analytical methodology of international comparisons of the European Union Countries = Аналітична методологія міжнародних співставлень країн Европейського союзу) // Комерціалізація інновацій: захист інтелектуального капіталу, маркетинг та комунікації : монографія / За ред. Л.Ю. Сагер , Л.О. Сигиди. - Суми: Сумський державний університет, 2022. - С. 133-140. URL https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/88684