Теоретичні підвалини дослідження наративу в сучасній лінгвістичній парадигмі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016-11-07

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Стаття представляє аналіз сучасного стануоднієї з течій вивчення літературного дискурсу – “наратології”, як одного з самих актуальних напрямів у сучасному мовознавстві. Були розглянуті дослідження таких вче- них, як В. Пропп, Р. Барт, М.-Л. Рьян, Г. Косікова, В. Шміда та інших. Були визначені перспективи застосу- вання наратології для вивчення гумористичних текстів різних форм та об’ємів. Перспективою є отримання нових даних при комбінуванні наратології та різних теорій комічного.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Languages and linguistics::Linguistic subjects::Linguistics, дискурсивний аналіз, літературний аналіз, літературний текст, наратив, наратологія, наратор, структуралізм

Бібліографічний опис