Веберовская аксеоматика научного познания: суть и источники

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ імені В.Н.Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

глобализация, свобода, Вебер, наука

Бібліографічний опис

Борисов Роман. Веберовская аксеоматика научного познания: суть и источники / Роман Борисов // Соціологія у (пост)сучасності. Збірник тез доповідей учасників VІІІ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів [Харків, 15 – 16 квітня 2010 р.]. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2010. – С. 31 – 33