Працюємо самостійно: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи з англійської мови для студентів 3 курсу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ імені В. Н. Каразіна

Анотація

Опис

Посібник призначений для студентів 3 курсу англійського відділення факультету іноземних мов. Мета посібника полягає у розвитку й удосконаленні граматичних і лексичних навичок, якими повинні володіти незалежні користувачі мови на рівні В2-С1, відповідно рівням володіння мовою „Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти, вивчення, викладання, оцінювання.” У посібнику представлені граматичні вправи, що допоможуть як опанувати новий матеріал за темою «Інфінітив», так. і повторити теми «Іменник» і «Прикметник. Прислівник», що вивчалися на молодших курсах. Граматичний матеріал, що вивчається, відпрацьовується у контексті. Вправи, призначені для опрацювання лексичного матеріалу, передбачають як поглиблену роботу студентів над текстами підручника, так і різноманітні завдання, спрямовані на засвоєння лексичних одиниць. Посібник призначений як для самостійної роботи студентів вдома, так і для роботи в аудиторії під керівництвом викладача.

Ключові слова

self-study

Бібліографічний опис

Працюємо самостійно: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи з англійської мови для студентів 3 курсу факультету іноземних мов. Ч. 1 / Укладачі: Варенко Т. К., Кузьміна В. С., Меркулова Т. К., Набокова І. Ю. - X.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. — 120 с.