Основи радіохімії та радіоекології. Тема 7. Ядерні реакції.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

В презентації (тема7) викладено основні положення лекції з «Радіохімії та радіоекології», частина 1, «Основи радіохімії» (розділ 7), а саме, розглянуто визначення ядерних реакцій та шляхів утворення радіонуклідів у природі та одержання радіонуклідів в енергетичних установках. Презентація повністю відповідає програмі навчальної дисципліни “Радіохімія та радіоекологія”.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES::Chemistry, ядерні реакції, термоядерні реакції, типи ядерних реакцій, ядерний реактор, примусовий поділ, критична маса, коефіцієнт розмноження

Бібліографічний опис

Краснопьорова, Алла Петрівна. Основи радіохімії та радіоекології : курс лекцій. Тема 7. Ядерні реакції / А.П. Краснопьорова. - Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023. - 40 слайдів.